Visie

De steeds kritischer wordende opdrachtgever vraagt veel van de binnenvaartbranche; transparantie, 24-uurs dienstverlening, participatie, volledige informatievoorziening, laagdrempelige communicatie en waar voor hun geld.
 

Overheidsorganisaties staan voor de opgave om de branche in de gelegenheid te stellen hieraan te voldoen. De komende jaren moeten organisaties veranderingen doorvoeren die leiden tot geïntegreerde en vraag gestuurde dienstverlening, werkprocessen die daarop zijn afgestemd en medewerkers die hiervoor zijn opgeleid.
 

Overheden zouden effectiever en efficiënter kunnen meedenken met de binnenvaartbranche zodat de ondernemer zich meer kan richten op de markt en minder op zichzelf. In de binnenvaartsector is veel waardering te verdienen wat weer leidt tot tevreden opdrachtgevers en een gunstige marktsituatie.


Overheden kunnen samenwerken bij deze opgave. Vind niet allemaal opnieuw het wiel uit. Maak gebruik van bestaande kennis, initiatieven en projecten. Hieruit zijn winsten te behalen.