SAVE Marin

Het project SAVE; efficiënt varen op beperkt water, richt zich met name op bestaande schepen. Achterliggende reden is dat het sterke vermoeden bestaat dat er bij veel schepen te veel brandstof wordt verbruikt. Doel van het project is om van bestaande schepen van (of namens) de deelnemers de prestaties te meten en de gegevens vast te leggen en te analyseren. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, het nuttig effect er van, de kosten en de terugverdientijd. Het onderzoek zal een doorlooptijd van twee jaar hebben en wordt op m.s. de Carpe Diem toegepast. De resultaten zullen van invloed zijn op beide binnenvaartschepen van Carpe Diem Inland Shipping; de Carpe Diem en de Semper Fi.
 

Bij het vaststellen van de performance van de schepen spelen de weerstand en voortstuwingsaspecten natuurlijk een belangrijke rol. Echter, ook het manoeuvreren heeft invloed op de weerstand en wordt om die reden volledig in het project geïntegreerd. Daarnaast worden andere aspecten meegenomen zoals de optimale aflaaddiepte, trim bij afladen zodat tijdens de vaart de minste weerstand wordt ondervonden, reisplanning en optimaliseren van het brandstofverbruik
als functie van de waterdiepte.


Bij de analyse van de performance van het schip zal ook een benchmark worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe het schip presteert in vergelijking met de overige schepen uit deze klasse.
Per schip worden de volgende stappen doorlopen: Alle relevante gegevens worden verzameld en MARIN voert een gedetailleerd meetprogramma uit met het schip.


De gegevens worden geanalyseerd door een team van interne en externe specialisten.
Een voorstel tot verbetering volgt op basis van de resultaten en aanvullende berekeningen.
 

Ga voor meer informatie naar:
http://www.marin.nl/web/JIPs-Networks/Public/SAVE.htm