About us

Carpe Diem Inland Shipping represents innovation, loyalty and purity.

Since its founding, SVO Carpe Diem VOF has honoured three core principles: competence, commitment and reliability. Our motto is: “a personal approach is the foundation for a lasting relationship”. This approach also means we are always aware of what is happening within our company. Carpe Diem Inland Shipping is an accessible and approachable company that strives for the highest possible quality and that greatly values ambition.

Ons team

Alice Ooms

Managing Director Carpe Diem Inland Shipping

Wilco Ooms

Operative director
Managing director Ooms Maritiem

Onze visie

De steeds kritischer wordende opdrachtgever vraagt veel van de binnenvaartbranche; transparantie, 24-uurs dienstverlening, participatie, volledige informatievoorziening, laagdrempelige communicatie en waar voor hun geld.

Overheidsorganisaties staan voor de opgave om de branche in de gelegenheid te stellen hieraan te voldoen. De komende jaren moeten organisaties veranderingen doorvoeren die leiden tot geïntegreerde en vraag gestuurde dienstverlening, werkprocessen die daarop zijn afgestemd en medewerkers die hiervoor zijn opgeleid.

Overheden zouden effectiever en efficiënter kunnen meedenken met de binnenvaartbranche zodat de ondernemer zich meer kan richten op de markt en minder op zichzelf. In de binnenvaartsector is veel waardering te verdienen wat weer leidt tot tevreden opdrachtgevers en een gunstige marktsituatie.

Overheden kunnen samenwerken bij deze opgave. Vind niet allemaal opnieuw het wiel uit. Maak gebruik van bestaande kennis, initiatieven en projecten. Hieruit zijn winsten te behalen.