Over ons

Carpe Diem Inland Shipping staat voor innovatie, loyaliteit en puurheid.

SVO Carpe Diem VOF hanteert sinds haar oprichting de volgende kernwoorden: bedrevenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Ons motto; “Een persoonlijke benadering is de basis voor een langdurige relatie.” Deze benadering zorgt er dan ook voor dat wij continu op de hoogte zijn over wat er binnen onze onderneming leeft. Carpe Diem Inland Shipping  is een laagdrempelig bedrijf dat een zo hoog mogelijk haalbare kwaliteit nastreeft waarbij ambities zeer hoog worden geplaatst.

Ons team

Alice Ooms

Managing Director Carpe Diem Inland Shipping

Wilco Ooms

Operative director
Managing director Ooms Maritiem

Onze visie

De steeds kritischer wordende opdrachtgever vraagt veel van de binnenvaartbranche; transparantie, 24-uurs dienstverlening, participatie, volledige informatievoorziening, laagdrempelige communicatie en waar voor hun geld.

Overheidsorganisaties staan voor de opgave om de branche in de gelegenheid te stellen hieraan te voldoen. De komende jaren moeten organisaties veranderingen doorvoeren die leiden tot geïntegreerde en vraag gestuurde dienstverlening, werkprocessen die daarop zijn afgestemd en medewerkers die hiervoor zijn opgeleid.

Overheden zouden effectiever en efficiënter kunnen meedenken met de binnenvaartbranche zodat de ondernemer zich meer kan richten op de markt en minder op zichzelf. In de binnenvaartsector is veel waardering te verdienen wat weer leidt tot tevreden opdrachtgevers en een gunstige marktsituatie.

Overheden kunnen samenwerken bij deze opgave. Vind niet allemaal opnieuw het wiel uit. Maak gebruik van bestaande kennis, initiatieven en projecten. Hieruit zijn winsten te behalen.