Über uns

Carpe Diem Inland Shipping steht für Innovation, Loyalität und Schlichtheit.

Seit der Gründung hält SVO Carpe Diem VOF an den folgenden Schlüsselbegriffen fest: Kompetenz, Engagement und Zuverlässigkeit. Unser Motto: „Ein persönlicher Ansatz ist de Basis für eine langfristige Geschäftsbeziehung.“ Dieser Ansatz sorgt außerdem dafür, dass wir kontinuierlich auf dem Laufenden darüber sind, was sich in unserem Unternehmen abspielt. Carpe Diem Inland Shipping ist ein unbürokratisches Unternehmen, das mit außerordentlichem Ehrgeiz eine möglichst hohe Qualität anstrebt.

Ons team

Alice Ooms

Managing Director Carpe Diem Inland Shipping

Wilco Ooms

Operative director
Managing director Ooms Maritiem

Onze visie

De steeds kritischer wordende opdrachtgever vraagt veel van de binnenvaartbranche; transparantie, 24-uurs dienstverlening, participatie, volledige informatievoorziening, laagdrempelige communicatie en waar voor hun geld.

Overheidsorganisaties staan voor de opgave om de branche in de gelegenheid te stellen hieraan te voldoen. De komende jaren moeten organisaties veranderingen doorvoeren die leiden tot geïntegreerde en vraag gestuurde dienstverlening, werkprocessen die daarop zijn afgestemd en medewerkers die hiervoor zijn opgeleid.

Overheden zouden effectiever en efficiënter kunnen meedenken met de binnenvaartbranche zodat de ondernemer zich meer kan richten op de markt en minder op zichzelf. In de binnenvaartsector is veel waardering te verdienen wat weer leidt tot tevreden opdrachtgevers en een gunstige marktsituatie.

Overheden kunnen samenwerken bij deze opgave. Vind niet allemaal opnieuw het wiel uit. Maak gebruik van bestaande kennis, initiatieven en projecten. Hieruit zijn winsten te behalen.